Salta Group

Voor individu en samenleving

De arbeidsmarkt beweegt continu. Dat vraagt om starters die goed voorbereid zijn en werkenden die flexibel hun loopbaan aanpassen. Mensen die bij iedere stap in hun carrière, omhoog of opzij, hun talenten volop benutten, hun ambities waarmaken en doen waar ze gelukkig van worden. Een belangrijke opgave waar wij aan willen bijdragen.Vandaar ook de naam Salta Group. Salta komt van het Latijnse woord ‘Saltare’, wat springen en dansen betekent. Met de opleidingen en trainingen van onze organisaties kunnen mensen sprongen maken in hun ontwikkeling en dansend door hun loopbaan gaan.

Leven lang ontwikkelen

Wij maken een leven lang ontwikkelen voor iedereen mogelijk. Ongeacht leeftijd, levensfase, beroep of privésituatie. Dat doen we met onderwijsoplossingen die flexibel en erkend zijn, gericht op persoonlijke ontwikkeling én de eisen uit de praktijk.

Daarom helpen we leerlingen en studenten bij het herkennen en ontwikkelen van hun talenten. We inspireren en faciliteren werkenden bij het optimaal benutten van die talenten. En we ondersteunen organisaties die hun menselijke kapitaal succesvol willen inzetten. Zo dragen wij bij aan het welzijn van individuen en aan de welvaart van samenlevingen. In Nederland, en daarbuiten.

In ontwikkeling sinds 1996​

In 1996 legde Robert van Zanten de basis voor Salta Group. Voor werkenden was het op dat moment haast onmogelijk naast hun werk een praktijkgerichte, erkende opleiding te volgen. Met NCOI Opleidingen ontwikkelde hij een methode waarmee dat wel kon. Hij veranderde daarmee de wereld van opleidingen en NCOI werd al snel de grootste opleider van werkend Nederland.

In de afgelopen ruim 25 jaar tijd is de organisatie flink uitgebouwd. We wilden meer mensen uit verschillende branches meer mogelijkheden bieden. Daarom namen we diverse gespecialiseerde opleidings- en trainingsinstituten over.

Inmiddels richten we ons niet meer alleen op werkenden - in Nederland en daarbuiten-, maar verzorgen we ook excellent onderwijs op maat voor leerlingen en studenten.

Doelgericht onderwijs

Wij zetten de lerende mens centraal. Niet de stof, niet de docent, niet de onderwijsmodule, maar doelen, dromen, ambities, mogelijkheden en wensen. Wij maken ontwikkeling mogelijk, passend bij de individuele behoefte. Zo ontstaat perspectief, met persoonlijke begeleiding en ruimte voor een eigen invulling. Want leren is voor iedereen anders. Met onderwijs op maat zijn de mogelijkheden eindeloos. Leren wordt echt effectief en doelgericht, ongeacht leeftijd, levensfase, beroep of privésituatie. Het geeft iedereen de ruimte om te ontwikkelen, stappen te zetten en beter te worden. En dan wordt weten begrijpen, dan wordt kennen kunnen en dan wordt denken doen. Want niets werkt zo stimulerend als je doel bereiken, wat dat doel ook is.

Voor mens en organisatie

Omdat we al zo lang meedraaien, kennen we de arbeidsmarkt door en door. Dat maakt ons een partner op niveau voor overheden, brancheverenigingen en organisaties van werkgevers en werknemers. Vanuit die expertise helpen we bedrijven en instellingen bij het ontwikkelen van een vruchtbare leercultuur. Dat faciliteren we vervolgens met praktische middelen zoals learning & development-programma’s en state-of-the-art leerplatformen. Zo wordt leren ook voor hun medewerkers efficiënt en effectief.